Bìa hộp giấy 20F

Bìa hộp giấy 20F là loại bì hộp phục vụ nhu cầu lưu trữ tài liệu nhiều, hầu như xuất hiện khắp các khu vực của các văn phòng hiện đại.

Danh mục: