Bìa còng Thiên Long F4 50mm

Công ty Văn phòng phẩm Ba Nhất hiện là đơn vị chuyên cung cấp bìa còng Thiên Long F4 50mm với chất lượng cao, màu sắc đa dạng. Sản phẩm này cực kỳ phù hợp với những đơn vị hành chính, văn phòng.